บริการของเรา

1. รับให้คำปรึกษาทางด้านการ

ออกแบบและการก่อสร้าง

 

2. บ้านและอาคารที่พักอาศัย

 

3. โกดัง โรงงานอุตสาหกรรม  อาคารสำนักงาน

 

4. งานถนน งานระบบ และอื่นๆ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม....

 โครงการ

QHouse Condo Chiangrai

 อาคารพัสดุ ธนาคารออมสิน ภาค 9

อาคารสำนักงาน บริษัท มิลลิเมด จำกัด

บ้านพักอาศัย อ.เมือง จ.เชียงราย

ข้อมูลเพิ่มเติม....

© 2018 Phanpongthai Co., Ltd. All Rights Reserved. | โทร. 053 722 240 |